Tawadhu’ Sifat Mulia Kaum Salaf

Alhamdulillah, berikut ini, kami persembahkan rekaman ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ahmad Imam Ali hafizhahullah dengan tema TAWADHU’, SIFAT MULIA KAUM SALAF yang disarikan dari sebuah risalah berjudul at Tawadhu’ wa manzilatuhu min ad Din yang ditulis oleh Syaikh Husain bin Audah al Awayisyah hafizhahullah.

Sebuah risalah yang menukilkan goresan emas sejarah yang otentik tentang indahnya potret hidup manusia-manusia mulia yang menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu’. Suatu sifat yang telah dimuliakan Rabb semesta alam sang pemilik kerajaan langit dan dunia, dimana mereka manusia-manusia yang merendahkan sayapnya telah diberikan kepastian kabar gembira dikarenakan sifatnya mengikuti jejak sang pembawa risalah nabawiyah.

Ketahuilah untukmu bahwa sifat tawadhu’ tidaklah jika ditampakkan akan menghinakan pemiliknya, demi Alloh bahkan sebaliknya dengan sifat inilah kita akan menyadari betapa orang-orang terdahulu lagi shalih yang perna hidup menyaksikan turunya wahyu dari atas langit bersama sang pembawa lentera penerang Rosululloh Shallallahu ‘alayhi wa sallam, mereka telah merasakan kebahagian, ketenangan, senyum yang indah ketika ruh terlepas dari diri mereka dikarenakan sifat ini. Maka kenali dan hiasilah dirimu dengan sifat yang mulia ini wahai saudaraku…

Alloh Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman yang artinya:
” Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang
bertakwa “(al-Qashash:83)

Sumber : Sumber: CD Kajian AudioSalaf.Com [Tawadhu’ – Sifat Mulia Kaum Salaf] via salafiyunpad.wordpress.com

01 Muqodimah At-Tawadhu

02 Penjelasan Surah Al-Qashash 83

03 Penjelasan Surah Al-Qashash 83 (lanjutan)

04 Keutamaan Tawadhu

05 Fitnah (Muqoddimah)

06 Jangan Remehkan Orang Miskin Diantara Kalian

07 Keutamaan Tawadhu’ (lanjutan)

08 Apa itu Kesombongan

09 Ujub, Sifat yang Membinasakan

10 Kalau Demikian Apa Sesungguhnya Tawadhu’

11 Penghalang-Penghalang Tawadhu’

12 Penghalang-penghalang Tawadhu’ (lanjutan)

13 Penghalang-penghalang Tawadhu’ (lanjutan 2)

14 Bersabarlah Wahai Orang yang Asing

15 Penghalang-penghalang Tawadhu’ (lanjutan 3)

16 Ancaman Allah Bagi Mereka yang Sombong

17 Ancaman Allah Bagi Mereka yang Sombong (lanjutan)

Sumber : Kajian.net

Advertisements